You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nygatan 28/N Kopparslagargatan 9

Denna anrika fastighet vid en av Gävles huvudboulevarder uppfördes ursprungligen 1870 omedelbart efter Gävle brand av grosshandlaren Wictor Th. Engvall, som sedermera grundade kaffebolaget Gevalia.

Grosshandlarrörelsen fanns i gatuplanet medan planet på 1 trappa nyttjades som privatbostad. År 1917 påbyggdes fastighetens huvudskepp med en tredje våning och grundförstärktes. Byggentreprenör var Byggnadsaktiebolaget Kreuger & Toll, i vilket Ivar och Torsten Kreuger var delägare och vilket vid den tiden var välkänt för många prominenta byggnadsprojekt i Stockholm.

Fastigheten med sitt gårdshus är ett av få bevarade exemplar som vittnar om Gävles verkliga storhetstid (grosshandlar- och redar/varvsepoken). Fastigheten ligger ca 200 meter från järnvägsstationen (Gävle Central). I fastigheten finns både bostäder och lokaler. Hyresgäster är bl a Hairhouse, Senab Interior, Artan Health Care Nordic och Jubba Orient Gross.

Fler objekt

Fastor


Fastor är en väl etablerad aktör inom fastighetsförvaltning. Vi har ägnat oss åt sådan verksamhet i flera decennier. Detta borgar för sakkunskap, trygghet och stabilitet.

Felanmälan

Fyll i formuläret för felanmälan. Vid akuta fel dagtid ring 026-654700, 073-9184888.

026-10 10 00 används för akuta fel nätter och helger som inte kan vänta till nästkommande vardag. I nödfall om jouren inte kan nås, ring 073-9184888. Skicka sms om ni ej får svar.