You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

A

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs beaktansvärda skäl och en sådan uthyrning är alltid tidsbegränsad. Ansökan om andrahandsuthyrning görs till oss på Fastor och en blankett för ansökan kan fås via e-post. En andrahandshyresgäst får ej överta förstahandskontraktet.

Om du får stopp i avloppet eller att vattnet rinner undan långsamt är du skyldig att innan du felanmäler till oss kontrollera vattenlås i tvättställ/golvbrunn/köksavlopp. Om fastighetsskötaren åker ut och vattenlåset ej är rengjort kommer rensningen att debiteras hyresgästen. Om stoppet kvarstår efter rengöring av vattenlås/golvbrunn ser vi givetvis till att stoppet rensas.


B

Vintertid är det hyresgästen som ansvarar för att hålla balkongen ren från snö och is. Eventuella borttagbara golv måste avlägsnas från balkongen under vinterhalvåret.

Vid alla hyresgästskiften görs en grundlig besiktning av lägenheten där städning och lägenhetens skick bedöms. Borrade hål, fläckar etc som inte är inom ramen för normalt slitage kommer utflyttande hyresgäst att bli ersättningsskyldig för. Exempelvis räknas hålen efter en tv på väggen till onormalt slitage och måste åtgärdas på hyresgästens bekostnad. Rivmärken på väggar och sprickor i sanitetsporslin räknas också till onormalt slitage. Vi eftersträvar alltid att både in- och utflyttande hyresgäst är närvarande på besiktningen.

Låsen och nycklarna i våra fastigheter tillhör skyddade system och därför måste låscylindern bytas ut när en eller flera nycklar tappats bort. Du som hyresgäst väljer själv om du vill byta låscylindern direkt eller vänta tills du avflyttar från lägenheten.


E

Alla hyresgäster tecknar ett eget avtal med elleverantören. Abonnemanget får ej sägas upp tidigare än hyresförhållandets slutdag annars riskerar du att drabbas av en påslagsavgift.


F

Hyresgästen är skyldig att anmäla till hyresvärden vid fel som uppstår i lägenheten. Om det är akuta fel jourtid (även under helger och nätter) ring Ila Fastighetsservice, kontaktuppgifter står på hemsidan. Vid fel som inte är akuta men som bör åtgärdas ska en felanmälan via formuläret på hemsidan fyllas i och därefter skickas in.


H

På hyresavierna finns det ett ocr-nummer som ska anges vid inbetalning av hyran. Detta nummer är unikt för varje avi och gör så att betalningen automatiskt kopplas till rätt hyresgäst. I dagsläget har våra hyresgäster ej möjlighet att betala via autogiro.


K

Information kring kabel-tv och bredband hittas i de flesta fall på sida 2 i bostadskontraktet, där återfinns även kontaktuppgifter till leverantörer som ska kontaktas vid eventuella driftstörningar.


L

Lysrör, tändare och övriga ljuskällor står hyresgästen för (även ugns- och kylskåpslampor etc.). Om belysningen fortfarande inte skulle fungera efter att ljuskällor är utbytta kontrollera så att alla säkringar är hela. Om problemet kvarstår kan ni kontakta oss via formuläret för felanmälan på hemsidan.

Ila Fastighetsservice har fastighetsjour i våra fastigheter och de kan ibland ställa upp med låsuppningsjour och då betalar hyresgästen öppningsavgift direkt till Ila Fastighetsservice.


N

Önskar du en extra nyckelkopia kan du kontakta oss via e-post för att göra en beställning. Vi skickar sedan en rekvisition till en låsfirma, du hämtar ut nyckeln och betalar på plats. Komihåg att ta med legitimation!


P

Om du är intresserad av p-plats är du välkommen att skicka en förfrågan till oss via e-post.


S

Misstänker du att din lägenhet eller ett allmänt utrymme i fastigheten drabbats av skadedjur är det viktigt att omgående skicka in en felanmälan till oss via formuläret på hemsidan. Vi har ett samarbete med Anticimex och det är ofta de som åtgärdar denna typ av felanmälan.

Det är förbjudet att förvara soppåsar i trapphusen. Sopor ska förvaras i lägenheten tills de slängs i sophuset. Grovsopor (wellpapp, plastemballage, metall, trä mm.) är du som hyresgäst skyldig att frakta till närmaste återvinningscentral. Om grovsopor slängs i fastighetens sopkärl kommer avgifterna från sophämtarna att höjas vilket leder till en höjning av hyrorna.


U

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden 3 kalendermånader och den tiden behöver vi för att administrera hyresgästskiftet samt för att hitta en ny lämplig hyresgäst. För att säga upp din lägenhet behöver vi få in en skriftlig uppsägning med din namnunderskrift i original för att formkraven ska uppfyllas. På sida 2 i bostadskontraktet finns en ruta "överenskommelse om avflyttning" som kan fyllas i och postas eller scannas och mailas in till oss. Det går även bra att skriva ett eget kort brev till oss som sedan undertecknas och postas eller scannas in och mailas till oss. Adressen ser du på vår hemsida. Observera att p-platsen automatiskt sägs upp i samband med bostaden.


V

Värmen som ingår i din lägenhetshyra är 20-21 grader. Genom termostatventilerna på radiatorerna går det till viss del att ändra temperaturen. Det är bra att tänka på att inte ha stora möbler eller gardiner som hindrar den varma luften från elementen att sprida sig i rummet. Om du tycker att det är för kallt i lägenheten ska du först mäta temperaturen själv. Visar det sig att temperaturen är lägre än 20 grader ska du skicka in en felanmälan till oss så undersöker vi saken. Om vi åker ut och temperaturen är över 20 grader kommer arbetstiden debiteras hyresgästen

Fastor


Fastor är en väl etablerad aktör inom fastighetsförvaltning. Vi har ägnat oss åt sådan verksamhet i flera decennier. Detta borgar för sakkunskap, trygghet och stabilitet.

Felanmälan

Fyll i formuläret för felanmälan. Vid akuta fel dagtid ring 026-654700, 073-9184888.

026-10 10 00 används för akuta fel nätter och helger som inte kan vänta till nästkommande vardag. I nödfall om jouren inte kan nås, ring 073-9184888. Skicka sms om ni ej får svar.