Företaget

Fastor är en bolagsgrupp som äger och förvaltar fastigheter i Gävle och Sandviken. Fastor är samlingsnamnet för samtliga bolag i bolagsgruppen. Vi uthyr bostäder, kontors-, butiks-, industri- och lagerlokaler. Bostäderna finns alla i centrala fastigheter på respektive orter.

Fastor är en väl etablerad aktör inom fastighetsförvaltning. Vi har ägnat oss åt sådan verksamhet i flera decennier. Detta borgar för sakkunskap, trygghet och stabilitet.

Ett av företagen i vår bolagsgrupp, Traditium AB, fick högst betyg bland alla hyresvärdar i Gävle i Hyresgästföreningens stora undersökning där 15 000 hyresgäster fick rösta.