Bostäder

Vår uthyrning är internetbaserad och kommunikationen sker i första hand via e-post. Vi har ingen bostadskö utan lägger på denna sida ut lediga lägenheter där intressenter skriftligen kan anmäla intresse. För att få hyra bostad av oss krävs att man ej har några betalningsanmärkningar. Goda referenser, speciellt från tidigare hyresvärd, är positiva.

Alla intresseanmälningar och förfrågningar sker skriftligen via hemsidan eller per post. Vi kontaktar normalt 3-4 intressenter som blir erbjudna visning. Beroende på sådant som hyresgästers semestrar, arbetsförhållanden etc kan det ta några veckor innan visningarna hinner bli genomförda.

Innan kontrakt tecknas gör vi alltid en grundlig kreditundersökning. När kontrakt är tecknat så tas lägenheterna bort från hemsidan. På grund av hög efterfrågan på våra lägenheter ber vi om överseende att vi ej har möjlighet att kontakta alla sökanden.

Vänligen välj lägenhetsstorlek nedan:

 

1 rum och kök

Hyttgatan 20
Stad: Sandviken
Storlek: 27 m2
Hyra: 3320 kr per månad
Brunnsgatan 71B
Stad: Gävle
Storlek: 32 m2
Hyra: 3813 kr per månad
Övre Arbetshusgatan 58B
Stad: Gävle
Storlek: 31 m2
Hyra: 3485 kr per månad

2 rum och kök

Fleminggatan 35A
Stad: Gävle
Storlek: 47 m2
Hyra: 4366 kr per månad
Brunnsgatan 71A
Stad: Gävle
Storlek: 55 m2
Hyra: 5733 kr per månad

3 rum och kök

Brunnsgatan 73A
Stad: Gävle
Storlek: 67 m2
Hyra: 6589 kr per månad
Övre Arbetshusgatan 58B
Stad: Gävle
Storlek: 79 m2
Hyra: 7035 kr per månad

4 eller fler rum och kök

Brunnsgatan 73E
Stad: Gävle
Storlek: 79 m2
Hyra: 7323 kr per månad

 

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas
i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas
som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom
att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa
personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och
myndigheter.
Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis
en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de
behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.
Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan
är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har
meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om
din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat
godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under
tre månader efter avslagsbeslutet.